Yleiskokoukset

Kalatalousalueen päätösvaltaa käyttää yleiskokous. Yleiskokous pidetään yleensä huhtikuussa. Tietyn vesialueen hehtaarimäärän omaavat osakaskunnat, riittävän suuren alueen vesialueen omistajat ja valtakunnalliset kalastusalan järjestöt voi lähettää edustajan kokoukseen. Rekisteröidyillä alueellisilla ympäristön- ja luonnonsuojeluyhdistyksillä on oikeus edustajaan, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Lisää infoa jäsenistä ja osallistumisesta kokouksiin alla, sekä sivuilla alueesta ja vesienomistus.

Yleiskokousmateriaalit löydät alla.

YLEISKOKOUKSET

Yleiskokous 15.4.2024


Yleiskokous 12.4.2023

Kokouksen jälkeen Malin Lönnroth Kalatalouden Keskusliitosta esitteli kalatalousalueen hankkeen osakaskuntien aktivointi. Osaa hankkeen materiaalista voit lukea tästä:


Yleiskokous 7.4.2022


Yleiskokous 20.4.2021


Yleiskokous 29.9.2020