Kalastus

Yleiskalastusoikeudet ja kalastonhoitomaksu

Onkiminen, pilkkiminen ja silakanlitkaus ovat niin kutsuttuja maksuttomia yleiskalastusoikeuksia ja kalastonhoitomaksu oikeuttaa viehekalastukseen yhdellä vavalla. Kalastonhoitomaksu on ikäperusteinen, ja alle 18-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet ovat vapautettuja kalastonhoitomaksusta.

Kaikkeen muuhun kalastukseen, kuten useammalla vavalla kalastukseen, pyydyskalastukseen ja ravustukseen tarvitaan kalastonhoitomaksun lisäksi aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa.

Paikalliset luvat

Kalastuslupia voi ostaa Loviisan kaupungin vesialueille, hieman yli 4 000 ha ja Koskenkylän kalastuspuistoon. Tiedot myyntipaikoista löytyy Loviisan kaupungin nettisivuilta.

Metsähallitus myy lupia viehekalastukseen ja pyydyskalastukseen vesialuillensa kalatalousalueella, vesialue Orrengrundin ympärillä on näistä suurin. Tiedot alueista ja rajoituksista löytyy nettisivulta Eräluvat, mistä luvat voi myös ostaa.

Kalastusrajoituksia

Alueella on voimassa useita määräyksiä, jotka vaikuttavat kalastukseen, omistajien omien määräyksien lisäksi. Tiedot saa Kalastusrajoitus.fi -sivulta ja kalatalousalueen säätely– ja karttasivuilta.

Kalastusrajoitus.fi antaa tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.

Osakaskuntien kalastusluvat

Tähän tulee tietoa osakaskuntien ja muiden alueellisten lupien myyjistä, sitä mukaa kun he ilmoittavat tietonsa kalatalousalueelle.