Vesienhoito

Kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa tulee huomioida muut valtakunnalliset hoitosuunnitelmat, joista Loviisan saariston kalatalousalueella tärkeimmät ovat kansallinen lohi- ja meritaimenstrategiaItämeren meritaimenen vesistökohtaiset elvytys- ja hoitosuunnitelmatkansallinen rapustrategia sekä kansallinen kalatiestrategia.

Toimenpideohjelma merimetsojen vähentämiseksi

Loviisan saariston kalatalousalue on laatinut toimenpideohjelman merimetsojen vähentämiseksi. Toimenpideohjelman laadintaa varten on saatu tukea ELY-keskuksen kalastonhoitomaksuvaroista. Tukipäätöksessä todetaan, että suunnitelma on ensimmäinen laatuaan Uudellamaalla ja Suomenlahden rannikon muut kalatalousalueet, alueiden omistajat tai muut tahot voivat käyttää toimenpideohjelmaa mallina haettaessa poikkeuslupia.

Lue toimenpideohjelma tästä.

Osakaskuntien aktivointi 2023

Osakaskuntien aktivointi on yksi käyttö- ja hoitosuunnitelman osatavoitteista. Alueella sijaitsee noin 165 yhteiskiinteistöjä eli osakaskuntia/kalastuskuntia. Yhteyshenkilön yhteystiedot ovat kalatalousalueen tiedossa 35 osalta näistä. Useampi aiemmin toiminnassa olut kalastuskunta uinuu tällä hetkellä, kun uusia toimihenkilöitä ei ole löytynyt ja toimitsijajärjestelmä on lakkautettu. Kalatalousalue on saanut edistämisvaroja ELY-keskukselta projektiin, jonka tarkoituksena on aktivoida osakaskunnat.

Projektin puitteissa kalatalousalue tulee
 • informoimaan osakaskuntia aktivoinnin hyödyistä
• tuottamaan tietoa järjestäytymisestä ja osakaskuntien yhdistämisestä sekä resurssien sallimassa mitassa avustamaan itse prosesseissa
• kertomaan, miten osakaskunta voi toimia ilman järjestäytymistä, mikä lähinnä koskee osakaskuntia, joissa on vähän osakkaita
• tiedottamaan, miten osakaskunta voi siirtää velvoitteitaan kalatalousalueelle
• tuottamaan mallisopimuksia, tarkistaa olemassa olevia mallisääntöjä ja kehittää yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kanssa