Omistajakorvaukset

Vesialueen omistajille maksetaan korvaus kalavesien viehekalastuskäytöstä. Paikallinen viehekalastusrasitus vahvistetaan kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa. Omistajakorvaukset kerätään kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Pyrkimyksenä on, että mahdollisimman moni vesialueenomistaja sopii korvauksista kalatalousalueen kanssa ja mielellään jättäisivät varat kalatalousalueen käytettäväksi esimerkiksi kalastuksenvalvontaan, istutuksiin ja käyttö- ja hoitosuunnitelman toteuttamiseen.

Mikäli vesialueenomistaja haluaa nostaa korvauksensa, on omistajalla lain mukainen velvollisuus ilmoittaa seuraavat tiedot ja niissä tapahtuvat muutokset kalatalousalueelle: osakaskunnan tai omistajan nimi

Kun kyseessä on yhteinen vesialue, vaatii kalatalousalue lisäksi valtakirjan, josta ilmenee kuka hoitaa asioita sekä mahdollisesti muitakin selvityksiä.

Omistajakorvaukset, jotka eivät ylitä 50 euroa jäävät kalatalousalueelle kalastuslain mukaan. 50 euroa ylittävät korvaussummat, joista ei ole sovittu mitään, vanhentuvat kolmen vuoden jälkeen ja jäävät siinä vaiheessa kalatalousalueen käyttöön.

Ilmoitus omistajakorvauksista

Lisätietoa Loviisan saariston kalatalousalueen omistajakorvauksista saat ottamalla yhteyttä kalatalousalueen toiminnanjohtajaan.