Säätely

Kalastuksen säätely

Kalastusta voidaan rajoittaa eri syistä ja eri tahojen toimesta. 

Valtakunnallisella Kalastusrajoitus.fi -sivulla löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Karttapalvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset tai ELY-keskuksen määräämät kalastuskieltoalueet, mukaan lukien kalatalousalueiden ja ELY-keskusten vahvistamat rajoitukset. Lisää näistä alempana tällä sivulla. Myös vaelluskalavesistöihin liittyvät kalastusrajoitukset löytyvät Kalastusrajoitus-sivuilta. Kalastusrajoitukset voi myös tarkistaa kalatalousalueen karttasivulla. 

Vesialueen omistajalla voi olla voimassa omat määräykset, 
joita koskee omistajan luvalla suoritettavaa kalastusta. Nämä määräykset ei esitetä kalastusrajoitus.fi-sivulla vaan niitä saadaan, kun hankitaan omistajan lupa.  

Kalatalousalueen kalastusrajoitukset  

Alla listatut kalastusrajoitukset ovat voimassa Loviisan saariston kalatalousalueella, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä. Tarkempaa tietoa alueista Kalastusrajoitus.fi -sivulla ja ELY-keskuksen päätöksestä.   

1.1.–15.3. Jomalsund 
Kaikki kalastus kielletty. 
Mateen kudun turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 
 
1.4.– 15.6. Loviisanlahti 
Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta kielletty. 
Kuhan, hauen ja ahvenen kudun turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.5.–15.6. Kullanlahti 
Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta kielletty.  
Kuhan kudun turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.5.–15.6. Hormnäsfjärden 
Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta kielletty.  
Kuhan kudun turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.5.–15.6. Pernajanlahti  
Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta kielletty.  
Kuhan kudun turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.5.–15.6.Fasarbyviken 
Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta kielletty. 
Kuhan kudun turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

15.5.–15.6. Dalsviksfjärden 
Kaikki kalastus ongintaa lukuun ottamatta kielletty. 
Kuhan kudun turvaamiseksi. 
Päätös on voimassa 2023–2027. 

1.9.–30.11.Pernajanlahti 
Kaikki kalastus kielletty lukuun ottamatta kalastusta katiskalla, silakkaverkolla, ongella, tai pilkillä. Kalastus on kuitenkin sallittua perjantaista klo 14.00 sunnuntaihin klo 14. 
Taimenen ja siian kutuvaelluksen turvaamiseksi. 

Pyyntimitat, rauhoitusajat ja suojeluarvot

Joillakin kaloilla on kalastuslain ja -asetuksen mukaan pyyntimittoja ja rauhoitusaikoja. Esimerkiksi villi meritaimen (rasvaevälinen) on lain mukaan rauhoitettu koko Loviisan saariston kalatalousalueen alueella. Rasvaeväleikatun taimenen pyyntimitta on vähintään 50 cm ja sitä ei saa kalastaa joessa ja purossa ajalla 1.9.–30.11. Tarkemmat tiedot eri kalalajien pyyntimitoista ja rauhoitusajoista tästä.

Mikäli tarvitset tietoa, miten erottaa eväleikatun ja evällisen kalan, tai miten erottaa lohen taimenesta, lue lisää Suomu -lehdestä, sivulla 10.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut suojeluarvot uhanalaisille kalalajeille ja jokiravulle. Kalalajit, joita asiaa koskee ovat muun muassa mereen laskevassa joessa tai purossa oleva siika, lohi, taimen ja ankerias. Kattavaan listaan lajeista ja niiden arvosta voit tutustua tästä. Suojeluarvo tulee maksettavaksi mahdollisen sakkorangaistuksen lisäksi, jos kalastusrikoksen tai -rikkomuksen yhteydessä on otettu saaliiksi uhanalaista kalaa.

Pyydysten merkintä

Pyydykset pitää merkitä oikealla tavalla ja niissä on oltava kalastajan yhteistiedot. Talvikalastuksella ja ravustuksella on omat säännöt. Tarkemmat tiedot pyydysten merkinnästä tästä.

Käsittele ja lopeta kala tai rapu asianmukaisesti

Takaisin veteen laskettavaa kalaa on käsiteltävä mahdollisimman varoen. Jos takaisin veteen laskettava kala on selvästi vahingoittunut, kala on lopetettava ennen kuin se lasketaan veteen. 

Saaliiksi otettava tai syöttinä käytettävä kala on lopetettava mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti sen lopetukseen soveltuvalla tavalla. Saaliskalan lopetusta voidaan lykätä, jos olosuhteet vaikeuttavat lopetusta, tai jos saalista säilytetään sumpussa tai muussa vastaavassa kalojen tai rapujen säilyttämiseen soveltuvassa laitteessa tai tilassa. Lopetusvelvollisuus ei koske kerralla saatavaa suurta saalismäärää.

Rapu on lopetettava menetelmällä, joka aiheuttaa sen kuoleman mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Lue lisää tästä.